Translate

dilluns, 14 de novembre de 2011

AcostaT Tu a la NavegacioacostaT Tu

a la Navegació


al us habitual dels Nous canals de comunicació


a llençar el Teu Qorner i mostraren la Xarxa  el teu talent, les teves habilitats , les teves propostes, les teves experiencies i els teus testimonisa incorporar Internet en "la vida del teu negoci" "en tre les teves eines i i las del teu equip