Translate

dijous, 14 de juny de 2018

fer Equitat i fer Excel-lencia i fer-les per a compartir

fer equitat i fer excel·lència i …..
fer-les per a compartir

Es cosa de tothom i  …..

Reactiva els negocis ,  les organitzacions i els territoris


lesmemoriesvives@gmail.com
Març Abril Maig Juny de 2018
les persones fetes en un ambient de equitat caminen cap a excel·lència    

divendres, 30 d’octubre de 2015

Noves feines per a grans i joves

llencem plegats El teu Qorner seguint el curs dels rius de Catalunya (contra la corrent ) EnQüentros en Línia    Observatori OS ...

dijous, 29 d’octubre de 2015

Es tracta de aconseguir Ocupació 100 ...., 2015 un Gir Copernicà en els espais els núvols de Patxot

Es tracta de Ocupació 100 ....,  
2015 un Gir Copernicà en els espais els núvols de  Patxot


Noves Ocupacions un catet. Noves fonts d'ingres un altre catet, la hipotenusa el Coeficient Emocional  , (pots veure + en cancornetes.blogspot.com ) Contacte  Geobiografies www.geolissa.com

Aprendre a gestionar les barreres invisibles que, habitualment, tenim les persones i que, de forma natural, sorgeixi el potencial i es tradueixi en una millora de resultats personals i col·lectius.

de .....

Identificar les avantatges que ofereix l’ús d’Internet a cadascú, sentir-se membre d’un equip que aconsegueix resultats notoris i de que la creativitat i el compartir siguin instruments que acompanyin a l’individu en la seva realització

El Viver de Can Patxot


I tot això, coneixent les facilitats que ofereix l’ús d’Internet ,familiaritzant-se amb els instruments que permeten la seva utilització, percebent les activitats com un “projecte comú”, per a aquells/es qui col·laboren com a “veïns/es actius/ves i aquells/es que ho “fan possible” com “les persones i els organismes eficaços i innovadors” de la zona.”


Ocupació 100 una meta engrescadora : el teu estarap el teu primer negoci:

estaraps ?  start up ?  el meu propi negoci ?  
Noves Ocupacions un catet.
Noves fonts d'ingrés un altre catet, 
la hipotenusa Afirmem  el dret de totes les persones a desenvolupar tot el seu potencial i posem a la seva disposició eines, experiències i coneixements
  1. Orienta-T 

  2.  La I (idees) de El Viver de Can Patxot 

dimecres, 9 de setembre de 2015

El Qlub del mecenes Re Activad'Or prepara la sortida del seu bancLa Caixa del Mecenes Re Activad'Or 
el banc emissor de monedes emocionals
les monedes que faciliten el canvi de chip en les persones i els col·lectius 
mes info ......  

ser SESENTON : El Qlub del mecenes Re Activad'Or: Cerquem la Gent Generosa promovem una millor actitud davant els atractius del mecenatge re activador diu Viquipedia...